Kwalifikacje a terapia

Ostatnio wiele osób pyta mnie o „kurs delfinoterapii”. W odpowiedzi na to, chciałabym napisać, że jeszcze nie słyszałam o kursie, który szkoliłby w kierunku delfinoterapii. We wszystkich znanych mi miejscach jest możliwość zrobienia praktyk, a raczej wolontariatu, po którym nie dostaje się żadnego dokumentu (oprócz osobistych referencji), potwierdzającego ukończony kurs. Jest to rodzaj pracy (nieodpłatnej), która wygląda podobnie, jak praca terapeutów pracujących w danym ośrodku.

Najważniejsze jest doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, o różnych zaburzeniach. Oczywiście wiedza na temat zachowań delfinów jest tu również konieczna, ale podczas terapii to przede wszystkim trener jest odpowiedzialny za delfina, natomiast terapeuta musi czuwać nad dzieckiem i dbać o jego zdrowie i bezpieczeństwo. To jest najważniejsze!

Ja, osobiście pod pojęciem kursu rozumiem ustrukturowane szkolenie, specjalnie przygotowane dla potrzeb danego kursanta. Trudno jest mi sobie wyobrazić kurs, odbywający się w trakcie sesji terapeutycznej w wodzie. Może to być raczej przygotowanie do prowadzenia terapii, oparte na obserwacji. Dzięki temu doświadczony terapeuta (psycholog, pedagog, fizjoterapeuta) może wypracować najbardziej odpowiednią formę „delfinoterapii”.

Należy pamiętać, że rodzajów terapii wspomaganej obecnością delfinów jest praktycznie tyle, ile jest ośrodków zajmujących się tym. W ośrodkach, które znam nie prowadzi się kursów, ponieważ trudno jest wystawić komuś swiadectwo ukończenia szkolenia, umożliwiające od danej chwili prowadzenie terapii. Nie można nikogo nauczyć przez kilka dni, czy tygodni, jak prowadzić terapię z niepełnosprawnym dzieckiem. Nawet gdyby istniałoby takie szkolenie, to przygotowywałoby ono do pracy w tym samym ośrodku. Dlatego tak ważne jest doświadczenie w pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi oraz wiele godzin praktyki w otoczeniu delfinów. Tylko w ten sposób można skutecznie wypracować swoją metodę pracy. Cały czas należy pamiętać, że terapia z udziałem delfinów ma pomóc w leczeniu różnych zaburzeń, ma być wspomaganiem terapii i rozwoju. Dlatego też, tak ważna jest wiedza na temat różnych zaburzeń i nieprawidłowości w rozwoju dzieci. Znając specyfikę danego zaburzenia terapeuta jest w stanie kontrolować przebieg terapii i dostarczyć maksimum bezpieczeństwa danemu pacjentowi.

Jeśli któś zna takie miejsce, w którym można ukończyć „typowy” kurs przygotowujący do prowadzenia terapii z udziałem delfinów, to bardzo proszę o kontakt.

Dodaj komentarz