Dziecko krzywdzone – od podejrzenia do interwencji

Dzisiaj, tj. 29 listopada br. w Poznaniu, odbyła się konferencja pt: „Dziecko krzywdzone – od podejrzenia do interwencji”, zorganizowana przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu. Chciałam podzielić się moimi odczuciami i zachęcić ewentualnie do bliższego zapoznania się z wybranymi tematami oraz problemami poruszanymi przez poszczególne osoby.

Poruszane były następujące tematy:

  • Dochowanie tajemnicy i zdradzanie sekretu przez dziecko w sytuacji trudnej (dr Elżbieta Zubrzycka)
  • W jaki sposób pracować z ludźmi nie zmuszając ich do zmiany (mgr Jacek Lelonkiewicz)
  • Interwencja pedagogiczna z elementami krótkiej diagnozy (mgr Krzysztof Sarzała)
  • Interwencja psychologiczna wobec matki zgłaszającej wykorzystanie seksualne dziecka (prof. dr hab. Maria Beisert)
  • Interwencja jako obowiązek, nie przywilej, czyli aspekty prawne niesienia pomocy dziecku pokrzywdzonemu ( dr hab. Marek Andrzejewski)
  • Rozmowa z rodzicem dziecka krzywdzonego (mgr Ewa Olewicz)
  • Postępowanie wobec dzieci w szczególnych sytuacjach konieczności zapewnienia im ochrony ( mgr Beata Kolska-Lach)

Dziecko to istota słabsza i wymagająca o wiele więcej uwagi, ochrony i opieki niż osoba dorosła. Co więcej dziecko tę uwagę i ochronę dostaje od nas, czyli od dorosłych. Dzieci wychowujące się w rodzinach patologicznych, gdzie są bite czy wykorzystywane seksualnie niestety takiej ochrony i opieki nie otrzymują. Co więcej, dzieci te nie potrafią same poradzić sobie z problemami, które są następstwem krzywd, jakie im wyrządzono. Idąc dalej, bardzo często dzieje się tak, że dzieci nie mówią, że są krzywdzone i mają ku temu różne powody, które powstrzymują je przed zdradzeniem tajemnicy (np. lęk przed utratą miłości najbliższego członka rodziny, lęk przed rozbiciem struktury rodziny, lęk przed ujawnieniem tajemnicy innym i wiele innych powodów). Czasem też dzieje się tak, że dzieci sygnalizują problem, ale nikt z najbliższego otoczenia nie chce im uwierzyć bądź wypiera problem. Dlatego tak ważne jest, aby osoba, do której zgłasza się dziecko lub rodzic, opiekun prawny potrafiła udzielić jemu i jego najbliższemu otoczeniu odpowiedniego wsparcia i skutecznej pomocy.

Każdy, kto pracuje z dziećmi, zarówno zdrowymi (mam na myśli dzieci w normie intelektualnej, prawidłowo rozwijające się), czy też z dziećmi upośledzonymi, niepełnosprawnymi, z różnymi rodzajami zaburzeń powinien być wyczulony i uwrażliwiony na temat krzywdzenia dziecka przez osoby dorosłe. Myślę tu o molestowaniu, biciu czy znęcaniu się psychicznym.
Jestem zdania, że częściej powinny być organizowane tego typu konferencje, szczególnie w Poznaniu. TKOPD stanął na wysokości zadania i zorganizował konferencję naprawdę na wysokim poziomie. Pierwszy raz brałam udział w tego typu spotkaniu organizowanym właśnie przez TKOPD i mam nadzieję, że nie ostatni. Wspaniała organizacja, profesjonalne prezentacje multimedialne, doskonale przygotowane materiały i foldery, stoisko z literaturą. Polecam wszystkim!

Dodaj komentarz