Odyseja Umysłu

Odyseja Umysłu to program edukacji przez doświadczenie o charakterze konkursu, w którym ważny jest nie tylko efekt końcowy, ale proces dochodzenia do rozwiązania. Udział w programie może wziąć każda placówka oświatowa lub wychowawcza, która będzie miała wyszkolonego trenera i zgłosi swoje członkostwo.

Cele Odysei to: rozwój kreatywnego i krytycznego myślenia; zachęcenie do twórczego,niestandardowego rozwiązywania problemów; na zadania realizowane przez drużynę składają się tzw.zadania spontaniczne oraz problemy długoterminowe.

Odyseja uczy m.in. myślenia rozbieżnego czyli szukania wielu rozwiązań jednego problemu, niezależności w myśleniu i działaniu, łączenia i praktycznego stosowania wiedzy z wielu dziedzin czy też tolerancji dla odmiennych pomysłów i osobowości.

W tym roku drużyny ze Społecznego Gimnazjum „Dębinka” zostały Mistrzami oraz Wicemistrzami Polski Odysei Umysłu 2009. W związku z tym młodzież ma szansę reprezentować nasz kraj w finale światowym w USA i tam walczyć o tytuł Mistrza Świata. Inna drużyna będzie jedynym przedstawicielem miasta Poznania na EuroFestiwalu na Słowacji.
Konkurs Odysei Umysłu jest organizowany przez fundację – instytucję non profit, w związku z tym finansowanie wyjazdu spoczywa w całości na uczestnikach.
Kwota wyjazdu i udziału w finale są ogromne, dlatego uczniowie Gimnazjum, ich rodzice oraz Dyrekcja zwracają się z uprzejma prośbą o wsparcie finansowe. Każda kwota jest cenna. Co mogą w zamian zaoferować sponsorom:

1. Współudział w sukcesie.To umocni wizerunek firmy przez pozytywne skojarzenie z programem Odysei Umysłu, który rozwija nieszablonowe podejście w rozwiązywaniu problemów, pobudza kreatywność oraz wiarę we własne możliwości. Firmy zaangażowane społecznie postrzegane są zarówno przez klientów, jak i ich konkurencję, jako silne, innowacyjne i wiodące w branży.

2. Oficjalne podziękowania z logo firmy i linkiem do strony na szkolnej stronie internetowej www.debinka.pl oraz na stronie Odysei www.odeseja.org

3. Ekspozycję materiałów promujących firmę na Eurofestiwalu i Finale Światowym.

4. Oficjalne podziękowanie w formie modułu reklamowego w „Gazecie Wyborczej” i na portalach internetowych (np. mmpoznan.pl)

Poniżej zamieszczony jest numer konta szkoły, na który można dokonywać wpłat. W tytule należy wpisać „Odyseja Umysłu”.
Numer rachunku bankowego szkoły: 25 1020 4027 0000 1402 0438 7676 Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe 61-473 Poznań ul. Grabowa 33/35.

Dodaj komentarz