Island Dolphin Care

Island Dolphin Care, Inc. (IDC) jest miejscem powołanym do tego, aby pomagać dzieciom ze specyficznymi potrzebami. W programie biorą udział rodzice (także rodzeństwo) niepełnosprawnych dzieci, którzy na co dzień zmagają się z rozwojowym, psychicznym i/lub fizycznym kalectwem swoich dzieci. Island Dolphin Care wierzy, że dzieci ze specyficznymi potrzebami mogą, a nawet powinny odnajdować pełną przyjemność w codziennych aktywnościach. Każde dziecko zasługuje na to, aby sie bawić, śmiać i mieć z tego jak najwięcej radości.

Ośrodek Island Dolphin Care, Inc. został stworzony przez Deenę Hoagland, matkę niepełnosprawnego dziecka. Po tym, jak była świadkiem nadzwyczajnego zdarzenia postanowiła założyć IDC. Jej, wówczas 3-letni syn (Joe) odzyskał zdrowie, po wspólnym przebywaniu, pływaniu i ćwiczeniu wśród delfinów. Deena i jej mąż Peter przyprowadzili Joe do Dolphins Plus, w Key Largo na Florydzie w nadziei, że dzięki zajęciom z delfinami chłopiec odzyska władzę w lewej części ciała (osłabionej po udarze mózgu).

W przypadku Joe tradycyjne metody terapii nie przynosiły pozytywnych rezultatów. W Dolphins Plus chłopiec zaczął robić bardzo szybko postępy w krótkim czasie. Na dodatek czerpał dużo przyjemności z tej formy terapii, wykonując różne ćwiczenia, podczas których poprawiała się sprawność fizyczna ciała, a także wzrastało poczucie własnej wartości. Przy wsparciu delfinów, szczególnie delfina o imieniu „Fonzie” mógł zacząć prowadzić życia, jak każdy zdrowy chłopiec.

Deena postawiła hipotezę, że jeśli delfiny mogły pomóc jej synowi poczuć się lepiej i zmotywować go do działania i stawienia czoła nowym zadaniom, to dlaczego delfiny nie miałyby pomóc innym dzieciom.

Dzięki pracy z delfinami, terapia wielu dzieci może zakończyć się sukcesem, w warunkach mniej stresujących, niż te związane z terapią konwencjonalną.

Od 1990 roku, Deena i inni terapeuci pracują z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, emocjonalnymi i fizycznymi z różnych stron świata. Delfiny dostarczają im bezwarunkową miłość i wsparcie. Program IDC dostarcza dzieciom wyjątkowych doświadczeń, które często pozwalają im wyrażać siebie i poprawiać relacje z rodzicami, terapeutami i lekarzami.

Więcej informacji na polskiej stronie islanddolphincare.pl