Rozwój małego dziecka

Dla kogo:

Rodzice dzieci w wieku 3 lat

Czas trwania:

1-1.5h

Tematyka:

  1. Potrzeby rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym (potrzeby biologiczne, psychiczno – emocjonalne, społeczne) oraz ich wpływ na codzienne funkcjonowanie i adaptację przedszkolną;
  2. Proces adaptacji przedszkolnej (jak reagować i postępować, 
gdy dziecko nie chce iść do przedszkola);
  3. Rozwijanie mowy i komunikacji oraz jej wpływ na rozwój poznawczy dziecka;
  4. Rozwój emocjonalno – społeczny (zachowania trudne, skąd 
się biorą i w jaki sposób reagować, wyznaczanie granic i zasad, konsekwencja, wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa 
i przewidywalności, nauka współpracy);
  5. Spędzanie wolnego czasu z dzieckiem (rozwijanie kreatywności, podążanie za potrzebami, rozwijanie autonomii i samodzielności);
  6. Największe zagrożenia cywilizacyjne oraz ich wpływ 
na zachowanie i relacje rodzinne (tv, komputer, tablet, smartfon, zajęcia dodatkowe, nieadekwatne wymagania środowiska);