Badania nad delfinoterapią (DAT)

Niewiele osób zapewne słyszało o tzw. terapii z udziałem delfinów, czyli inaczej delfinoterapii. Każdy człowiek zapewne dotykał i przytulał się do psa, widział i głaskał konia, ale nie każdy widział delfina (wykluczając tv), a tym bardziej słyszał o tzw. dolphin-assisted therapy (DAT), czyli delfinoterapii.

Kontakt człowieka z tym ssakiem ma bardzo korzystny wpływ na organizm i zdrowie człowieka. Najczęściej dotyczy to dzieci, ponieważ to właśnie one biorą udział w terapii i to u nich widać najszybsze efekty. Także najwięcej badań poświęconych jest właśnie tej problematyce.

Pierwsze badania przypadły na lata 70-te i zapoczątkowane zostały przez amerykańskich naukowców z Uniwersytetu w Miami. Dotyczyły one głównie wpływu DAT na poprawę zdrowia i funkcjonowania dzieci z autyzmem oraz dzieci z zaburzeniami ruchowymi. Poprawę stwierdzono aż u 15 tyś. dzieci. U tych dotkniętych autyzmem zaobserwowano znaczną poprawę w funkcjonowaniu społecznym i poznawczym, szczególnie widoczna była poprawa w mówieniu, czytaniu i reagowaniu na bodźce dochodzące z zewnątrz. Zdaniem naukowców z Miami te widoczne zmiany są efektem leczniczego wpływu emitowanych przez delfiny ultradźwięków. Przenikają one przez organizm do jego wnętrza i przyspieszają regenerację oraz odbudowę zniszczonych komórek. Wykazano również, ze bliski kontakt z delfinami zwiększa wydzielanie endorfin (tzw. hormonów „szczęścia”) przez przysadkę mózgową. Endorfiny zmniejszają próg odczuwalności bólu, poprawiając tym samym nastrój, redukując nasilone uczucie głodu (uwaga: ważna informacja dla osób z nadwagą) oraz regulując gospodarkę hormonalną organizmu i wpływając korzystnie na termoregulację.

Od 1982 pojawiło się wiele publikacji i badań poswięconych DAT. Najwcześniejsze z nich dotyczyły stosowania delfinów w terapii jako bodźca motywującego dzieci z autyzmem do nauczenia się komunikowania z otoczeniem (Smith, 1981). Kolejne badania dotyczyły tego, że dzieci uczą się 2-10 razy szybciej, jeśli otaczają je delfiny. A co najważniejsze obecność delfinów korzystnie wpływa na polepszenie zapamietywania i przechowywania w pamięci wyuczonego materiału (Nathanson, 1989). Również widoczna jest poprawa w funkcjonowaniu społecznym dzieci (Voorhees 1995). Natomiast analiza EEG pokazała, że pływanie z delfinami ma relaksujący i odprężający wpływ na człowieka (Cole, 1996; Birch, 1997).

Dodaj komentarz