Terapia PETO

Twórcą metody jest Węgier Andras Peto. Jego metoda otworzyła nowe ścieżki rehabilitacji dzieci i dorosłych, u których dysfuncje w zakresie motoryki są przyczyną uszkodzenia systemu nerwowego. Zdaniem autora usprawnianie motoryczne człowieka należy zawsze łączyć z intensywnym oddziaływaniem psychopedagogicznym i opanowaniem wiadomości szkolnych. Peto za najważniejszy cel terapii uznał poprawę stanu funkcjonalnego i osiągniecie przez swoich pacjentów pełnej sprawności rozumianej jako zdolność do aktywnego udziału w życiu społecznym. Według autora cel ten może osiągnąć 90% usprawnianych jego metodą.

Metoda Peto, inaczej nazywana Conductive Education (CE) stała się bardzo popularna w krajach Europy Zachodniej i USA. Dzięki niej dzieci i dorośli z różnymi psychomotorycznymi zaburzeniami, jak np. porażenie mózgowe, stwardnienie rozsiane czy choroba Parkinsona, mogą nauczyć się jak pokonywać trudności, związane z funkcjonowaniem układu ruchowego, aby prowadzić bardziej niezależny, satysfakcjonujący i godny tryb życia.

Najważniejsze cechy tej metody to połaczenie w jedną całość kilku elementów i metod terapeutycznych np. terapii zajęciowej, kinezyterapii, logopedii czy też typowych zadań szkolnych. Innymi ważnymi cechami są: organizowanie zajęć grupowych, prowadzenie zajęć przez 1 osobę, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu ( różne krzesła z oparciem w kształcie drabinki, stoły o szczebelkowym blacie, drążki terapeutyczne, kółka gumowe, podkładki pod stopy). Pomoce te maja za zadanie ułatwić pionizację, a jednocześnie umożliwić lokomocję.

Peto uważał, że leczenie przez jedną osobę wszechstronnie wykształconą w zakresie usprawniania zaburzeń ruchowych jest bardziej kompleksowym procesem terapeutycznym niż terapia prowadzona przez wielu terapeutów o wąskiej specjalizacji. Do najważniejszych celów terapii można zaliczyć: usprawnienie w zakresie chodu, mowy, czynności samoobsługowych (ubieranie, mycie, jedzenie, sprzątanie), koordynacji ruchowej, ćwiczeń grafomotorycznych (pisanie, rysowanie, lepienie itp.)

Do rozpowszechnienia metody w Polsce namówili mnie terapeuci z ośrodka Island Dolphin Care. Nie raz byli oni świadkami niesamowitych postępów, poczynionych przez dzieci właśnie dzięki metodzie Peto. Niestety u nas mało, kto słyszał o Peto i niewiele dzieci skorzystało z dobrodziejstw tej metody. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, tzn. wiem tyle, ile wyczytałam i dowiedziałam się od innych, ale myślę, że dobrym pomysłem jest zorganizowanie zajęć w Polsce, oczywiście pod okiem specjalnie wyszkolonych terapeutów.

Kilka tygodni temu nawiązałam kontakt z Polką mieszkającą na stałe w Hamburgu, mamą Marcela, który brał udział w programie. Jest ona bardzo chętna do pomocy w zorganizowaniu turnusu w Polsce.  Jest także chętna do odpowiedzi na różne pytania rodziców i  udzielenia obszernych informacji na temat efektów terapii (można kontaktować się z nią via email mdm132523@yahoo.de lub tez telefonicznie 040/41091430- Monika Swiech). Zachęcam, piszcie i kontaktujcie się z Moniką!

Jeśli bedziecie zainteresowani zorganizowaniem takiego turnusu dla Waszych dzieci w Polsce, piszcie proszę do mnie a.zwolinska@terapiadzieci.org Jeśli znajdzie się odpowiednia ilość chętnych (min. dziewięcioro dzieci na jednym turnusie), specjaliści z Niemiec obiecali, że zorganizują terapię w Polsce. Turnus trwa 1 tydzień. Więcej można poczytać na stronie, z której czerpałam większość informacji o Peto, jak i na stronie Instytutu.

Dodaj komentarz