Zmiana adresu

Chciałam powiadomić wszystkich, że kilka dni temu uległ zmianie adres mojej strony. Nowy adres to www.terapiadzieci.org. Zmiana ta spowodowana jest tym, że zamierzam pisać nie tylko o zooterapii, ale również o innych formach i metodach pracy z dziećmi. Mam nadzieję, że wpłynie to na poszerzenie grona czytelników i że w przyszłości będziemy mogli wymieniać się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami zebranymi podczas terapii.

Istnieje ogromna ilość różnych form i metod terapii z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Wszystko zależy od zaburzenia z jakim się stykamy. Chciałabym pisać zarówno o autyzmie jak i ADHD, o dysleksji, o upeśledzeniu umysłowym, czy też zespole Downa oraz o różnych metodach pracy z poszczególnymi dziećmi i ich zaburzeniami. Myślę, że do każdego dziecka należy podchodzić indywidualnie. To jest niezaprzeczalne, w szczególności pracując z dziećmi w obrębie różnych zaburzeń. Jednakże, nawet w obrębie tego samego zaburzenia nie znajdziemy dwóch takich samych dzieci. Mimo tego, że cechuje ich to samo spektrum objawów, to i tak należy pamiętać, że każdy z nich ma inną osobowość. Każdy z nich jest po prostu innym człowiekiem. Dlatego też uważam, że pracując jako terapeuta, nie można pracować jedną metodą. Ważna jest znajomość różnych metod terapii i pracy z dziećmi. Umiejętne dopasowanie ich do każdego dziecka jest umiejętnością trudną i zarazem bardzo cenną.

Zachęcam wszystkich do dzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z pracą terapeutyczną z dziećmi i do przyłączenia się do dyskusji na temat różnych form terapii.

Dodaj komentarz